Visuaalista sisällöntuotantoa

Video

Videon suosio kasvaa jatkuvasti. Se on monipuolinen ja tehokas tapa tuoda asiasi esille, olipa kyseessä esittely-, opetus-, tai vaikkapa tapahtumavideo.

Video is constantly growing its popularity among users and it is a great way to tell your story to the audience.

Suunnittelu, kuvaus ja editointi ⎮ Pre production, filming and editing (RajuLive)
Suunnittelu, kuvaus ja editointi ⎮ Pre production, filming and editing (RajuLive)
Suunnittelu ja toinen kuvaajista ⎮ Pre production and second camera
Editointi ⎮ Video Editing
Kuvaus, editointi ja juonto ⎮ Filming, editing and voice-over
Kuvaus ja editointi ⎮ Filming and editing
Kuvaus ja editointi ⎮ Filming and editing